បើសិនជាពិភពលោកគ្មានការកុហកនិយាយតែពាក្យពិតចេញពីចិត្ត⁣ វានឹងក្លាយជាបែបណា?

Loading...

ពាក្យកុហកតែងមានន័យអវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា⁣។មនុស្សភាគច្រើនតែងនិយាយថាការនិយាយកុហកមិនល្អនោះទេ⁣ និយាយការពិតទើបប្រសើរ។ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថាដោយសារការនិយាយកុហកទើបពិភពលោកនៅបានសុខសាន្ត ព្រមទាំងរាប់អានគ្នាបានមកដល់សព្វថ្ងៃ។បើសិនជាចង់ដឹងថាការនិយាយពាក្យពិតអ្នកអាចទទួលកម្រិតណា អាចមើលរូបខាងក្រោមបានព្រោះបាញ់ចំៗតែម្ដង៖

១.អាថ៍កំបាំងក្លាយជាសេដ្ធី

២.មកយឺត

៣.ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៤.ដើរទិញអីវ៉ាន់

Loading...

៥.កន្លែងធ្វើការ

៦.អ្នកលក់និយាយត្រង់

៧.ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រ

ប្រភព៖ Brightside

Loading...