ស្នាដៃបង្កើតចេញពីរបស់ជុំវិញខ្លួន លទ្ធផលស្ទើរមិនជឿ

Loading...

នៅពេលដែលធ្វើការងារច្រើន មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាកដណាស់ថាមានអារម្មណ៍តានតឹងនិងចង់ងាកទៅរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីរំសាយចិត្ត។ការងាកចេញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃទៅបង្កើតអ្វីដែលថ្មី ជួនកាលអ្នកអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីលទ្ធផលដែលអ្នកសម្រេចបានដោយមិនដឹងខ្លួន។ដូចជាស្នាដៃខាងក្រោម” Tiny world”:

១.ផ្លូវមរណៈ

២. RIP Backspace

៣.យកភស្តុតាង

៤.ព្រិលម្ស៉ៅមី

៥.ឃាតកម្ម

៦.Goal

Loading...

៧.ចៀមលើភ្នំផ្កាខាត់ណា

៨.វិស្វករទឹកក្រូច

៩.កម្មករ

១០.សត្វចម្លែក

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...