បាតុភូតធម្មជាតិដ៏កម្រទាំង ២០ ដែលគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿថាមានពិត

Loading...

ពិភពលោកមើលទៅដូចជាតូចនៅពេលដែលអ្នកគ្រាន់តែបានមើលឃើញ ឬ ដឹងនូវអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ប៉ុន្តែតាមពិតវាពិតជាធំធែងខ្លាំងណាស់ វានៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកមិនបានដឹងអំពីផែនដី សូម្បីតែបាតុភូតធម្មជាតិមួយចំនួន ។

ហើយនេះគឺរូបថត និងវីដែអូដែលបង្ហាញពីបាតុភូតធម្មជាតិទាំង ២០ ក្នុងចំណោមបាតុភូតធម្មជាតិជាច្រើនដែលបានកើតឡើងលើផែនដី ហើយអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹង ឬ មិនជឿថាវាពិតជាមានមែន ៖

១. ព្យុះរន្ទះ (Dirty thunderstorms )

២. បំពង់ផ្សែងព្រិល (Snow chimneys )

៣. ទឹកកួចដ៏ខ្លាំងខ្លា Moskstraumen

៤. សសរពន្លឺ (Light Pillars)

៥. ផ្កាព្រិល (Frost flowers)

៦. បឹងរណ្ដៅ Spotted Lake

៧. បឹងទឹកប្រៃ Lake Natron ដ៏គ្រោះថ្នាក់

៨. ប្រហោងយក្សពណ៌ខៀវ (The great blue hole )

៩. ហ្វូងសត្វបក្សីដ៏ធំ Murmurations

១០. រង្វង់ទេពអប្សរ (Fairy Circles )

Loading...

១១. Underwater crop circles

១២. ការបំលាស់ទីតាំងរបស់ក្កាមក្រហម (Red crab migration )

១៣. រន្ទះ Catumbo (Catumbo lightning )

វាជាបាតុភូតុរន្ទះបាញ់បន្តកន្ទុយគ្នាស្ទើរគ្មានឈប់ មិនក្រោម ២៨០ ដងក្នុងមួយម៉ោង ។

១៤ ទ្វានរក (The door to hell)

១៥. ពពុះទឹកកក (Flammable ice bubbles)

១៦. ពពករាងជាតុក្កតា Pooh

១៧. Giants Causeway

១៨. Circumhorizontal arcs

១៩. ពពងរាងដូចជាសណ្ដែក (Lenticular clouds)

២០. សមុទ្រផ្កាយ (Sea of stars)

Loading...