កាលពី ២០ឆ្នាំមុន អ្នកដែលមានវាសុទ្ធតែជាសេដ្ឋី

Loading...

រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីអតីតកាលខ្លះកាលពី ២០ឆ្នាំមុន ជាមួយនឹងរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលនៅជំនាន់នោះ អ្នកដែលមានប្រើសុទ្ធតែជាអ្នកមានកប់ពពក ហើយក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនមានអតីតកាលដ៏ល្អជាមួយវាដែរ ៕ តោះទៅមើលរបស់ទាំងនោះថាវាមានអ្វីខ្លះ ៖

១. ទូរទស្សន៍​ស​ ខ្មៅ កាលនោះមួយភូមិមានមួយអីនឹង

២. កង់​ខ្មែរ ដាល់តែសេដ្ឋីស្រុកស្រែទើបមានជិះ បើប្រាំងវិញបាច់យាយសុទ្ធតែABS

Loading...

៣. Nokia 8210ខ្លាំងជាង ​iPhone 7Plusទៀតព្រោះជំនាន់មួយភូមិមានមួយអីនឹងមិនដូចឥឡូវIphone7 plus មានគ្រប់ដៃឯណា

៤. នាឡិកា​កាស្យូ មានវាប្រើមែនក្រទេណា

៥. សង់ឌ្រីមតែមឆេះ

៦. អា​ឆាលី MSX សុំខ្មាស់

Loading...
Exit Popup for Wordpress