មិនធម្មតា !!! បង្គន់តម្លៃជាង ១ម៉ឺនដុល្លាដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

Loading...

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ គេ​បាន​បង្កើត​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មីៗ​ នឹង​ ទំនើប​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​ជួយ​សំរួល​ដល់​ការ​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​មនុស្ស​៕​ ជាក់​ស្ដែង​ថ្មីៗ​នេះ​ជប៉ុន​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ប្រភេទ​បង្គន់​ដ៏​ទំ​នើប​ដោយ​បំពាក់​ទៅ​ដោយ​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ មាន​ដូច​ជា​ ការ​បិទ​បើក​គំ​រប​ដោយ​ស្វយ័​ប្រវត្ដិ​ មាន​មុខ​ងារ​ម៉ា​ស្សា​ កៅ​អី​កំ​ដៅ​ រួម​មាន​បំពាក់​នូវ​ក្បាល​បាញ់​ទឹក​សំអាត​ នឹង​ សម្ងួត​ទៀត​ផង​ រីឯ​ តម្លៃ​វិញ​ប្រ​មាណ​ជាង​ ១ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឯ​នោះ​ ៕​

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress