រូបចម្លាក់ថ្មីរបស់ Ronaldo កំពុងវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដាសង្គម

Loading...

ក្រោយពេលមានការដាក់បង្ហាញរូបចម្លាក់របស់កីឡាករ Cristino Ronaldo នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាផ្លូវការមក គេសង្កេតឃើញថាវាបានក្លាយទៅជាពត៌មានដ៏ក្ដៅគគុកមួយ ដោយរូបចម្លាក់មិនមានមុខមាត់ដូចជា Ronaldo សោះដែលវាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាយករូបភាពទៅកាត់តប្លែកៗ រឺ ហៅកាត់ថាត្រូលជាដើម ធ្វើឲ្យ Ronaldo ចុចឈាមមិនស្ទើរ ៕

#1

#2

#3

#4

#5

Loading...

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...
Exit Popup for Wordpress