កាលពីនៅក្មេងយើងជាសម្លាញ់និងគ្នាលុះពេលធំឡើងយើងនៅតែជាសម្លាញ់និងគ្នាជានិច្ច

Loading...

មិត្តភា​ពគឺជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងឆាកជិវិតរបស់មនុស្ស។ រាល់ថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងហើយក៏បានដើរចេញទៅវិញដោយមិនបានបន្សល់នៅការចងចាំអ្វីទាំងអស់។

តែពេលខ្លះបើយើងសំណាងល្អយើងនិងរកបានមិត្តដែលយល់ចិត្តហើយនឹងរក្សាមិត្តភាពនេះបានយូរអង្វែងដោយមិនសាបសូន្យទេ។ ហើយបើអ្នកបានរកឃើញហើយចូលរក្សាពួកគេដោយខំបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អនិងត្រូវទាក់ទងគ្នាជានិច្ចទោះបីជាពេលវេលារំកិលទៅមុខក៏ដោយក៏មិត្តមិនប្រែប្រួលដែរ។

ថ្ងៃនេះ Nekbrach.com ពិតជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុគ្គលទាំងនេះដែលបានរក្សាមិត្តភាពរបស៉ពួកគេមកជារៀងរហូតទោះបីជាសព្វថ្ងៃពួកគេធំធំពេញវ៏យហើយអស់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនភ្លេចមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនដែរហើយថែមទាំងចំណាយពេលឲ្យគ្នាជានិច្ច។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតមួយចំនួនដែលបានត្រូវបានថតតាំងពីពួកគេនៅក្មេងនិងរូបថតពេលបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេចំណាយពេលជាមួួយគ្នា៖

១. រូថតកាលពីពួកគេមានអាយុ១០ឆ្នាំ, ១៧ឆ្នាំ និង២៩ឆ្នាំ

២. មិត្តភាព៣០ឆ្នាំមិនសាបសូន្យ

Loading...

៣. មិត្តទាំង៤នាក់រាប់អានគ្នាតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៨ដល់២០១៦

៤. ជាមិត្តនិងគ្នាទាំងពីរៀនថ្នាក់មតេ្តយ្យរហូតដល់ចប់វិទ្យាល័យនៅតែរាប់អានគ្នាជានិច្ច

៥. ថតជាមួួមិត្តសម្លាញ់នៅឆ្នាំ១៩៩៨ និងឆ្នាំ២០១៦

៦. រូបថតជុំគ្នាឆ្នាំ២០០២ រហូតដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តសម្លាញ់២០១៦

៧. ២០០៤, ២០០៨និង២០១៦

ប្រភព​ ៖ Boredpanda
ផ្ដល់សិទ្ធិដោយ៖ JongDeng

Loading...
Exit Popup for Wordpress