រូបចម្លែកទាំង១៨សន្លឹកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិបាកសម្រេចចិត្តថាវាជារូបអ្វី

Loading...

លោកSalvador Daliគឺជាវិចិត្រករមួយរូបដែលបានគូររូបដ៏អស្ចារ្យ។ រូបដែលលោកបានគូរមើលមួយភ្លែតអ្នកមើលឃើញតែរូបមួយប៉ុនណោះតែបើអ្នកសម្លឹងមើលយូរបន្តិចទើបអ្នកអាចមើលឃើញរូបផ្សេងមួយទៀតដែលស្មានមិនដល់។ លោកSalvador Daliបានប្រើតិចនិចក្នុងការគូររូប ថតរូប រួមទាំងរូប3Dជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីជាជំនួយបន្ថែមឲ្យយើងមើលឃើញរូបភាពនៅចំពោះមុខយើងថាជារូបពិតតែតាមពិតបើមើលឲ្យយូរបន្តិចអ្នកនិងឃើញរូបភាពមួយទៀតលេចឡើងជាមិនខានដែលពេលខ្លះអ្នកពិតជាពិបាកសំរេចចត្តណាស់ថានេះជារូបអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ។ ខាងក្រោមនេះគឺរូបមួយតែមានអត្ថន័យពីរជាស្នាដៃរបស់លោកSalvador Dali ៕

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress