មុនពេលថតរូបអ្នកត្រូវតែមើលអោយបានច្បាស់សិនចាំថតប្រយ័ត្នដូចក្នុងរូបខាងក្រោម

Loading...

មនុស្សជាច្រើនមិនថាមនុស្សមនុស្សស្រីក្មេងចាស់នោះទេភាគច្រើនគឺចូលចិត្តថតរូបមិនថាពេលណានោះទេមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តថតរូបនៅពេលរៀបក្រោកពីគេងឬនៅពេលដែលគេកំពុងគេងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តថតរូបតែម្នាក់ឯងជាមួយនិងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនៅពីក្រោយឬនៅជុំវិញខ្លួន ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានថតរូបដោយផ្តិតជាប់ជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់សត្រកាលនិងគួអោយអស់សំណើចផងដែរ។ដូចនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលផ្ទៃខាងក្រោយអោយបានច្បាស់សិនចាំធ្វើការថតរូបបើមិនដូច្នេះទេប្រាកដជាអាចនិងដូចក្នុងរូបខាងក្រោមនេះចឹង៖

1. សើចស្រស់អូនតូច

2. សំខាន់សាច់ដុំបងធំ

3. អេអូនថតដែរ

4. សែលហ្វីអត់ហៅហុចគូទអោយហ្មង

5. យីស្អីនឹងនៅជាប់កញ្ចក់ខាងក្រោយ

6. សំខាន់អូនស្អាត

7. ជាប់ជញ្ជាំង

8. Fuck you អាអូន

9. ចូលមើលទៅផ្ទៃខាងក្រោយ ថ្ងៃអនាគតគឺប្រាកដជាគាត់និងហើយ

Loading...

10. ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្មានបញ្ហា

11. ចេះតែធ្វើបាបគ្នា

12. គាត់អ្នកជំនាញថតរូបច្បាស់ណាស់គូទសេះ

13. លួចសែលហ្វីស៊ិចស៊ីចំពេលម៉ាក់ៗរៀបចូលមក

14. សប្បាយជាមួយនិងមូតសក់ថ្មី

15. ស្អីនឹងនៅពីក្រោយ

16. ម៉ាក់កុំសែលហ្វីពេលបើកបរ

17. អត់ខ្វល់សំខាន់អូនញញឹមស្អាត

18. WTF ស្ទាយខ្យូត

19. រូបអត់ដឹងខ្លួនប្អូនលួចថតតែគួអោយស្រលាញ់ផុស១ហ្មងទៅចឹង

20. ស្រលាញ់បងទៅបងនៅsingle ទេបើមិនជឿមើលទៅ

Loading...
2 Comments
Exit Popup for Wordpress