រឿងពិតដែលទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរតែដឹង

Loading...

ទន្លេមេគង្គត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់ដែលបម្រើអោយស្ទើរតែគ្រប់តម្រូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ដោយសារតែវាមានសារៈសំខាន់បែបនេះទើបមេគង្គត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្នាទទួលដឹងនិងស្គាល់។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកូនខ្មែរដែលធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គអាចនឹងមិនធ្លាប់ដឹងរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងនឹងប្រភពទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតអោយយើង។ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសួរខ្លួនឯងថាអ្នកបានដឹងចំណុចនេះឬនៅ?

1. ទន្លេមេគង្គមានប្រវែង៤៩០០គីឡូម៉ែត្រ ជាប់ជាទន្លេទី១២វែងជាងគេលើលោក

2. ទន្លេមេគង្គហូរកាត់៦ប្រទេសមាន៖ ចិន មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណាម

Loading...

3. ប្រភពរបស់មេគង្គនៅខ្ពង់រាបទីបេប្រទេសចិនដែលតភ្ជាប់ជាមួយភ្នំអេវឺរ៉េស ដែលជាទីខ្ពស់បំផុតដែលមានឈ្មោះថាដំបូលពិភពលោក

4. អាងទន្លេមេគង្គជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនូវជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទធំបំផុតលេខ២លើលោក បន្ទាប់ពីAmazon

5. ទន្លេមេគង្គជាទីតាំងនេសាទនិងប្រភពត្រីទឹកសាបធំបំផុតលើលោក

6. ទន្លេមេគង្គមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាងគេជាមួយប្រទេសកម្ពុជា

ប្រភព៖ EASIA

Loading...
Exit Popup for Wordpress