១៨សន្លឹកបង្ហាញពីការលំបាករបស់អ្នកពាក់វ៉ែនតាដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតដល់

Loading...

សំរាប់អ្នកដែលម្ញូបភ្នែកវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដោយសារតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហារទាំងនេះញឹកញាប់ពេក តែវាជារឿងកំប្លែងរបស់មនុស្សទូទៅ ទៅវិញ៕ ចង់ដឹកថាបញ្ហារនោះគឺជាអ្វីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាម៉ង់ទៅ៖

1. អស់កំលាំងពេក គេងភ្លេចដោះវ៉ែនតា

2. ពេលដែលទទួលទានភេសជ្ជៈក្ដៅៗ

3. អារម្មណ៍ពេលគេសងវ៉ែនតាវិញ ដោយមានជាប់នូវស្នាមក្រយៅដៃ

4. ដើររកពេញផ្ទះការពិតនៅលើក្បាលសោះ

5. ការថែរក្សាចាប់ផ្ដើមពាក់ នឹង ២ឆ្នាំក្រោយមក

6. ដើរពេលភ្លៀង

7. ពេលបាត់វាម្ដងៗសំរាប់អ្នកម្ញូបខ្លាំង

8. ការពិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលពាក់់វ៉ែនតាខ្មៅធំៗ

9. ព្យាយាមដើរដោយគ្មានវ៉ែនតា

Loading...

10. ពេលដោះ នឹង ពេលពាក់វ៉ែនតា

11. ផលវិបាកពេលខែត្រជាក់

12. មើលឃើញអីខ្លះ (សំនួរប្រចាំរបស់គ្រូពេទ្យ)

13. ស្អាតមិនយូរ

14. អ្វីដែលមើលឃើញពេលដែលអត់ពាក់វ៉ែនតា

15. ប្រើប្រាស់Contact Lense តែចេញចរិតអ្នកពាក់វ៉ែនតាម្ដងៗ

16.រាល់ពេលដែលអ្នកទៅមើលកុន 3D

17.ពន្លឺដែលអ្នកឃើញពេលដែលមិនបានពាក់វ៉ែនតានៅពេលយប់

18.ថតselfieមិនដែលបានស្អាតដោយសារ ចំណាំងផ្លាតរបស់វ៉ែនតា

ប្រភព៖ Brightside | សំរបសំរួលដោយ៖ អ្នកប្រាជ្ញ-NekBrach

Loading...
Exit Popup for Wordpress