សត្វអណ្តើក២០ប្រភេទដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹង

Loading...

នៅថ្ងៃទី២៣ឧសភាគឺជាថ្ងៃនេះសត្វអណ្តើកពិភពលោកដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើការព្រលែងសត្វអណ្តើកទៅក្នុងទឹកឬផ្តល់ចំណីអោយវាជាដើមហើយទិវានៃសត្វអណ្តើកនេះតាំងពីឆ្នាំ២០០០មកម្លេះ។គោលដៅនៃការបង្កើតទិវានេះឡើងគឺដើម្បីអោយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វកំរមួយប្រភេទនេះនិងអាចអោយពួកគេសិក្សារស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងបន្ថែមនិងធ្វើការគោរពទៅដល់សត្វអណ្តើកព្រោះប្រភេទនៃសត្វនេះគឺវាអាចរស់នៅបានរាប់រយឆ្នាំឯណោះ។ហើយនិងគោលដៅចំបងមួយទៀតគឺធ្វើឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់រូបជួយថែរក្សារនូវសត្វមួយប្រភេទនេះកុំអោយបាត់បង់រឺដាច់ពូជ។

នៅសព្វថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលគឺមានប្រភេទសត្វអណ្តើកនេះប្រមាណជាជាង៣០០ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ហើយចំនួនពាក់កណ្តាលនៃប្រភេទសត្វអណ្តើកទាំងនោះគឺជាពពួកសត្វដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ដែលអាចធ្វើការគំរាមកំហែងនិងវាយប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបានយ៉ាងងាយ។ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះនៃសត្វអណ្តើកទាំងនោះតែមិនបានរៀបរ៉ាប់ទាំងអស់នោះទេដូចនេះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

1. អណ្តើកAssam Roofed

2. អណ្តើកAngonoka

3. សត្វអណ្តើកសមុទ្រ Kemp’s Ridley

4. អណ្តើកSpiny

5. អណ្តើកយក្សស្នូកទន់Cantor

6. អណ្តើកBlack Breasted Leaf

7. សត្វអណ្តើកស្នូកទន់Euphrates

8. អណ្តើកព្រៃ Sulawesi

9. អណ្តើកស្នូកទន់Burmese Peacock

Loading...

10. សត្វអណ្តើកភក់លោកខាងលិច

11. សត្វអណ្តើកស្នូកពោះក្រហម Alabama

12. សត្បអណ្តើកកពស់Mccord

13. សត្វអណ្តើកសមុទ្រHawksbill

14. សត្វអណ្តើកយក្សBostami

15. សត្វអណ្តើកភ្នែក៤

16. សត្វអណ្តើកក្បាលធំ

17. សត្វអណ្តើកCoahuilan

18. សត្វអណ្តើកឆ្នូតកក្រហម

19. សត្វអណ្តើកMaranhao slider

20. សត្វអណ្តើកCoin ជប៉ុន

ប្រភព៖ Amazing

Loading...
Exit Popup for Wordpress