ពិត​កំពូល​អ្នក​ខ្លាំង​ធ្វើ​អ្វី​ខ្វល់​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​សោះ​ឡើយ

Loading...

ដើម្បី​រស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម​មួយ​បាន​សុខ​ យើង​ត្រូវ​ចេះ​យល់​ពី​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​ យល់​ពី​របៀប​នៃ​ការរស់​នៅ​តើ​ធ្វើ​បែប​ណា​សម​ធ្វើ​បែប​ណា​មិន​សម​ មិនមែន​ធ្វើ​អ្វី​តាម​តែ​ចិត្ត​នឹក​ឃើញ​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួនតូច​ពួក​គេ​ចូល​ចិត្ត​ជំនះ​អ្វី​ដែល​គេ​ហាម​មិន​អោយ​ធ្វើ​គឺ​ពួក​គេ​ធ្វើ​ ហើយ​ធ្វើ​​ដោយ​ខ្វល់​ថា​ប៉ះ​ពាល់​អារម្មណ៍​អ្នក​ដទៃ​នោះ​ឡើយ​ ។

កន្លែង​ណាមិន​សំខាន់ សំខាន់​ចង់​គេងលេង

ជិះអាណឹង​គេស្រែកគាត់​នោះ​ញាំអីធ្វើ​មិន​ដឹង

គេចែកអោយ​ស្មើ​គ្នា

ហាម​ណាស់​សរសេរណាស់

ហាម​អី​បញ្ចេញនឹងម៉ង

គេអត់អនុញ្ញាតហើយធ្វើទៀត

ថាកុំឈរលើនឹង

ថាកុំប៉ះ

Loading...

ចតមិនលើសមិនបាន

ប្រាប់ហើយ​ថា​គ្រោះ​ថ្នាក់

អត់ខ្វល់​សំខាន់​គាត់​ចង់​អង្គុយ​ចឹង

គេអោយប្រើតែដៃទេ

គេអត់អោយជិះលើ​ស្មាទេចែចែ

ចេះទៅប្រជៀតចឹងកើយ

​បើ​គាត់​ចង់​ផ្លុំ​សក់​នៅ​ណឹង​តាម​ចិត្តគាត់​ទៅ

មាន​ក្រវិលអត់​គាស់សុខចិត្តកាត់តែម្ដង

ធ្វើ​អោយដូចម៉ងណឹង

Loading...
Exit Popup for Wordpress