ភាពចៃដន្យ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​​ពួក​គេ​ហួស​ចិត្ត​និយាយ​មិន​ចេញ

Loading...

ការ​ស្លៀក​ពាក់គឺ​អាស្រ័យទៅ​តាម​ចំណូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ម្នាក់​ម្នាក់​ អ្នក​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ពណ៌​ឆើតៗ​ អ្នកខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ម៉ូត​បែប​ក្រឡាឬ​មាន​រូបភាព​ជា​ដើម​​ អ្នក​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​លាត​ហើយពណ៌​ស្រាល​ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​រឿង​ដ៏​ហួស​ចិត្ត​មួយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្លៀក​សំលៀក​បំពាក់​មួយ​ហើយ​ចៃ​ដន្យ​ទៅជួប​​​ម្នាក់​ទៀត​ដែល​មិនស្គាល់​គ្នា​សោះ​ដែល​ស្លៀក​ពាក់​ដូច​អ្នក​នៅ​កន្លែង​តែ​មួយ​ គឺ​ធានា​ថា​អ្នក​គ្មាន​ពាក្យ​និយាយ​បាន​ត្រឹម​ហួស​ចិត្ត​ប៉ុណ្ណោះ​ ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Loading...

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Loading...
Exit Popup for Wordpress