ស៊យអស់ត្រឹមពួក​គាត់​ហើយ​មើល​ទៅ​

Loading...

ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មនុស្ស​គ្រប់​តែង​តែ​ពើប​ប្រទះ​នៅ​រឿង​រ៉ាវ​ប្លែកជា​ច្រើន​ ហើយបើនិយាយ​ពី​រឿង​ស៊យ​នឹង​សំណាង​គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​ប្រកែក​បាន​ទេ​ថា​វា​គ្មាន​នោះ​ទេ​ តែ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​មិន​ចង់​ជួប​នៅ​រឿង​ស៊យ​នោះ​ទេ​តែ​ជៀស​យ៉ាង​ណា​ប្រយត្ន័​យ៉ាង​ណា​ក៏​នៅ​តែ​ជួប​វា​មិន​ខុស​ពី​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទេ​ ។

#1. ចុះលេខដែលគាត់រង់ចាំនៅ​ណា

#2. កំពុង​តែ​ឃ្លានផង​ស្រាប់​តែ​បែប​នេះ

#3. ចប់ហើយឡានគាត់

#4. មួយជីវិតនេះចាំមិនភ្លេច ចេញ​ក្រៅ​ត្រូវ​តែស្លៀកពាក់

#5. ចុះ​ ទៅជាប់ជាមួយច្រមុះនឹង​ធ្វើអី ត្រូវបាន​ទៅហើយ

#6. មិន​ទាន់​ដល់​ទឹក​ផង

Loading...

#7. អុញ​នោះភ្លៀង​ផង​វា​ធ្វើចរិតចឹង

#8. ថ្នាំ​ពណ៌នៅសើមផងហើយ​គាត់​ផ្អែ​ម៉ាទំហឹងចប់ហើយ​អាវ​គាត់

#9. កាំបិតចូល​បាត់ហើយ

#10. ពេលមួយដែល​ត្រូវ​ប្រពន្ធមិន​អោយចូលផ្ទះ

#11. កំពុង​ប្រញាប់ផង

#12. គាត់ច្រឡំ Ctrl+V ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គមផង​ អ្នក​ក៏​ដឹង​ថា​គាត់​មើល​វីដេអូអី​ដែរពេល​នោះ

Loading...
Exit Popup for Wordpress