10ប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីតូចបំផុតនៅលើលោក

Loading...

ក្នុងចំណោម១៩៦ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះ មានប្រទេសខ្លះធំខ្លាំងចំណែកប្រទេសខ្លះទៀតមានទំហំតូចស្ទើរតែមិនបានមួយចំណែកនៃប្រទេសដទៃផង។ផ្ទៃដីតូចមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឈន៍និងការធ្វើពាណិជកម្មនោះឡើយ។មិនពង្វៀងវែងឆ្ងាយ ខាងក្រោមនេះជាតារាង១០ប្រទេសដែលមានទំហំផ្ទៃដីតូចបំផុតក្នុងលោក៖

១០.ម៉ាល់ឌីវ៖ ម៉ាល់ឌីវជាប្រទេសប្រជុំកោះដែលជាទីតាំងកោះដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅលើលោក វាមានក្រលាផ្ទៃ៣០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៩. Saitt kitts and Navis៖ វាជាកោះពីរដែលបង្កើតជាប្រទេសមួយមានក្រលាផ្ទៃសរុប២៦៩គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៨. Marshall៖ ជាប្រទេសដែនកោះតូចមានក្រឡាផ្ទៃ១៨១គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៧.liechtenstein៖ មានព្រំដែនជាប់Austriaនិង Swifzerland មានទំហំ១៦០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៦.san Marino: ប្រទេសតូចមួយនៅជាប់អ៊ីតាលី ប៉ុន្តែវាមានសំណង់ស្រដៀងគ្នានឹងGreat wallនៅចិនដែរ។វាមានទំហំ៦០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

Loading...

៥. Tuvalu៖ប្រទេសប្រជុំដោយកោះ៩ ប៉ុន្តែមានផ្ទៃដីតែ២៦គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។ប្រទេសនេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងលិចទៅក្រោមទឹកនៅឆ្នាំ២១០០

៤.Nauru៖ វាមានក្រលាផ្ទៃ២១គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣.Monaco៖ ត្បិតថាវាមានទំហំត្រឹមតែ២គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ប៉ុន្តែMonacoហាក់ដូចជារុងរឿងមិនធម្មតាឡើយ។អ្នកធ្លាប់ទស្សនារឿងJame Bondប្រាកដជាធ្លាប់លឺឈ្មោះប្រទេសនេះ។

២.Vatican៖ បុរីVaticanមានក្រលាផ្ទៃ0.44 គីឡូម៉ែត្រ។

១.Sealand៖ បើលឺគេនិយាយ ក៏វាពិបាកជឿដែលប្រទេសមួយមានទំហំត្រឹមតែ0.25គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ឬ250ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភព៖ Youtube

Loading...
Exit Popup for Wordpress