ឃើញទង្វើ​ប្លែកៗ​របស់​មនុស្ស​ទាំង​នេះ​ធានា​ថា​ប្រិយមិត្ត​ប្រាកដជាហួសចិត្ត

Loading...

មុន​ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វី​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​តែង​តែ​គិត​គូ​ដោយ​ប្រើ​វិចារណញ្ញាណ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ទង្វើ​របស់​ខ្លួន​ថា​សម​ឬ​សម​ គួរ​ឬ​មិន​គួរ​តើ​វា​គ្រោះថ្នាក់​ឬ​អត់​ បើ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ថា​តើ​គួរ​ធ្វើ​បែប​ណា​ ប៉ុន្តែ​ផ្ទុយទៅ​វិញ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ពួក​គាត់​មិន​សូវ​ជា​ខ្វាយខ្វល់​ច្រើន​ទេ​គឺ​ធ្វើ​ភ្លាមៗ​តាម​ចិត្ត​ចង់​ដោយ​មិន​ខ្វល់​អាច​មាន​បញ្ហា​អ្វី​ឡើយ ជាក់​ស្ដែង​មិន​ខុស​ពី​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​នេះ ។

1. គ្រាន់​តែ​ចង់​យក​ទូក​ចុះ​ទឹក​គាត់​លេង​ដល់​ថ្នាក់​ណឹង

2. បើ​បង្វិល​កាម៉រាមក​ចឹង​តើ​គាត់​ថត​វា​ដោយ​របៀប​ណា

3. ចុះ​មិច​មិន​លើក​ជើង​ដាក់​លើ​កៅអ៊ីដើម្បី​ចង​ខ្សែ​សុខចិត្តអោនទៅ​កើត

4. ចុមសុខចិត្ត​ដឹក​កូន​ហើយ​ដាក់​ឆ្កែ​នៅ​លើ​ខ្នង

5. ចុម​ហើយ​គាត់​មិន​ដេក​នៅ​ក្រោម​ឡើង​លើ​ធ្វើ​អី

Loading...

6. មិន​បើក​ប្រអប់​យក​កៅអីុចេញម៉ោសុខអង្គុយចឹង

7. មាន​ស្ដាយ៍​នឹង​ទៀត​លេង​ឆ័ត្របញ្ច្រាសចឹងម៉ង

8. ចុះ​គាត់​ធ្វើ​អី​ណឹង

9. អត់​ខ្លាច​គ្រោះ​ថ្នាក់​សោះ​ឬ

10. ឆ្លាត​ជ្រុល​ហើយ​ដឹង

11. អត់​ខ្លាចថប់​ដង្ហើមទេ

Loading...
Exit Popup for Wordpress