សូម្បីតែកន្លែងបែបនេះក៏ពួកគាត់ហ៊ានជិះដែរ ដើម្បីតែលាក់ខ្លួនពីប៉ូលិស

Loading...

ទឹកប្រឡាយពេលដែលកំពុងហូរ បើយើងយកដីទៅចាក់លប់ប្រឡាយត្រង់កន្លែងណាមួយ នោះទឹកនឹងមិនអាចហូរទៅមុខកើត ប៉ុន្តែវានឹងឡើងហៀវដល់មាត់ប្រឡាយ មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរ នៅពេលដែលទាល់ច្រកនឹងព្យាយាមស្វះស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយ ។

ជាក់ស្ដែងដូចជារូបភាពខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង វាបានបង្ហាញពីមនុស្សមួយចំនួនដែលបានព្យាយាមលាក់ខ្លួនពីភ្នែកសមត្ថកិច្ច ក្នុងហេតុផលផ្សេងៗគ្នាដូចជា ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ គេចចេញពីការតាមចាប់ព្រោះតែខ្លួនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាដើម ។ អ្នកស្ទើរតែមិនជឿទេថាមានមនុស្សដែលហ៊ានជិះបែបនេះ ប៉ុន្ដែដោយទាល់ច្រកទៅហើយបែបនេះក៏ត្រូវប្រថុយដែរក្រែងមានសំណាងអាចគេខ្លួនរួច ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Loading...

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

Loading...
Exit Popup for Wordpress