ការប្រកួតប្រជែងដែលចម្លែកៗបំផុតក្នុងលោក ធានាថាប្លែក

Loading...

ជាធម្មជាតិ មនុស្សជាអ្នកចូលចិត្តប្រកួតប្រជែង ដូចនេះហើយយើងតែងឃើញមានការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងចំណោមការប្រកួតប្រជែងទាំងនោះ ខ្លះក៏មានលក្ខណៈចម្លែកៗ ហើយដែលក្នុងនោះខ្លះក៏មានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាការប្រកួតប្រជែងដែលអាចចាត់ទុកថា ជាការប្រកួតប្រជែងដែលចម្លែកៗបំផុតនៅលើពិភពលោក។

10. ការប្រកួតអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុត

អ្នកប្រកួតត្រូវអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់នៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដូចជា នៅលើភ្នំ លើទឹកកក និងក្នុងទឹកជាដើម។

9. ការប្រកួតវារលូន

អ្នកចូលរួមប្រកួតគឺក្មេងអាយុ៨ទៅ១៨ខែ។

8. ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងភក់

7. ការប្រកួតបោះស៊ុត

Loading...

6. ការប្រកួតឡើងដើមដូង​នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

5. ការប្រកួតបោកចំបាប់ជើង

4. ការប្រកួតផ្លុំបំប៉ោងប៉េងប៉ោងទឹកក្កៅ

3. ការប្រកួតហួច

2. ការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងពាក់ស្បែកជើងកែង

1. ការប្រកួតជើងឯកអត់ការងារធ្វើ
ខណៈដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារនោះ ក្រុមអ្នកអត់ការងារធ្វើប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងញ៉ូវយ៉កនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៩ ដើម្បីចូលរួមកីឡា Olympic Games of Unemployed។

Loading...
Exit Popup for Wordpress