សំណង់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកហួសចិត្ត ហើយចង់រកមុខអ្នកសាងសង់ដើម្បីសួរ

Loading...

អ្នកសាងសង់ និងអ្នករចនាម៉ូតសំណង់ជាទូទៅព្យាយាមស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែចេញលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកនោះទេ។ ជាក់ស្តែងដូចជា បរាជ័យក្នុងការសាងសង់ខាងក្រោម ដែលធ្វើឲ្យសំណង់នោះក្លាយជាសំណង់គួរឲ្យហួសចិត្តបំផុត។

1. តើវាជាយានដ្ឋានជាន់ទីមួយមែនទេ?

2. ចេញជារូបមកខុស

3. ហើយឲ្យចូលទៅអង្គុយយ៉ាងម៉េចទៅ?

4. បែបគាត់ចង់ទុកកន្លែងលេង

5. ប្រហែលជាគិតថាការលោតចុះពីកម្ពស់នេះ សុវត្ថិភាពជាងចុះតាមជណ្តើរ

6. ចុម! ភ្លេចទ្វារមួយ

7. អ្នកសាងសង់មិនចង់បំផ្លាញបរិស្ថានដោយកាប់ដើមឈើ

8. មិនដឹងថាអាចជួយអ្នកជិះរទេះបានឬអត់?

9. បិទផ្លូវ

10. តើសង់បង្អួចនេះធ្វើអ្វី បើសង់បែបនេះដដែល?

11. គ្រាន់តែជាសសរបម្រុងប៉ុណ្ណោះ

12. ចង់ចេញចូលតាមទ្វារនេះបែបមិនងាយស្រួលទេ

13

14

15

Loading...

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Loading...
Exit Popup for Wordpress