ផ្លាកសញ្ញាដែលធ្វើ​អោយ​អ្នក​គ្រប់​គ្នាងឿងឆ្ងល់​នឹងអស់សំណើច

Loading...

ស្លាក​សញ្ញា​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​អ្វី​មួយ​អោយ​អ្្នក​ដែល​ឆ្លង​កាត់​ទី​នោះ​បាន​ប្រុង​ប្រយត្ន័ក៏​ដូចជា​ត្រៀម​ខ្លួន​ទុក​ជា​មុនចំពោះ​អ្វី​ដែល​នឹង​កើត​ឡើង​នា​ពេល​ខាង​មុខ​ ដោយ​សារ​តែ​ហេតុការណ៍​ដែល​ត្រូវ​ជួប​ខុសៗគ្នាដូច្នេះស្លាក​សញ្ញា​ក៏​ខុសប្លែក​ពី​គ្នា​ផង​ដែរ​ ហើយ​ក្នុង​នោះស្លាក​សញ្ញា​ខ្លះ​អាច​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​ទប់​សំណើច​មិន​បាន​នោះ​ទេ ។

1. ល្បឿនកំណត់​៦៥​ តែ​ដាក់​ខាង​ក្រោម​ថា​លេងសើចទេគឺ​៣៥ គោរពមួយណា

2. យន្តហោះទីនេះហោះទាប​ណាស់​បើ​មិនជឿមើលផ្លាកទៅ

3. ចុម​ចត​ឡាន​ទី​នេះ​ដឹង​តែបាត់ម៉ងអី

4. បើ​ដាក់​ស្លាក​សញ្ញាខ្ពស់​ជាង​ស្ពាន​ទៅ​ហើយ​ប៉ះផ្លាក​នេះ​មិន​ប៉ះ​ស្ពាន​ទើប​ចម្លែក

5. កន្លែង​នឹង​មាន​មនុស្ស​បែប​នឹង​ជា​ប្រចាំ​មែន​ទេ​ តើប​ដាក់​ផ្លាក​មិន​មិន​ចាប់​អោយ​អស់​បាន​ហើយ

6. ផ្លូវ​នឹង​បើ​សិន​បើក​ក៏​អត់មាន​អ្នក​ជិះដែរ

7. ឧស្សាហ៍មាន​អ្នក​ប្រមឹកឆ្លងកាត់​ណាស់

8. រុញសាកមើលបើអត់កើតទេទាញវិញ បើ​នៅតែមិន​កើត​ទៀត​ហាងបិទទ្វារហើយ

Loading...

9. ហាម​កុំ​អោយ​គេ​គប់​តែ​មើល​ផ្លាកឡើងខ្ទិច

10. ដើមឈើអត់មាន​ចលនាទេ

11. អរគុណដែលបើកបរដោយប្រុងប្រយត្ន័

12. បើ​សិន​មើល​ផ្លាកសញ្ញានេះយល់​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​គ្រោះ​ថ្នាក់​មិន​ខាន

13. ឡើងជណ្ដើរយន្តប្រយត្ន័ត្រូវក្បាល

14. ស្វាគមន៍អីចឹងៗអត់ទទួលទេ

15. ផ្លូវនឹងសម្រាប់​ជិះកង់ឡាន​បើក​លើទឹក

16. មានន័យថាម៉េចនឹង

17. ចុះធ្លាក់អីក៏ចម្លែកៗម្ល៉េះ

18. កុំបត់ជើងផ្ដេសផ្ដាសប្រយត្ន័ដាច់

Loading...
Exit Popup for Wordpress