ឆ្មាទាំងនេះដូចជាចូលតួដ្រាម៉ាដល់ហើយ គួរតែបានពានរង្វាន់Oscar

Loading...

ឆ្មាជាសត្វដែលមានមនោសញ្ចេតនា និងចូលចិត្តចូលតួច្រើនក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វផ្សេងទៀត ដូចនេះហើយសត្វឆ្មាតែងតែមានអ្វីប្លែកៗគួរឲ្យអស់សំណើចឲ្យអ្នកបានឃើញ។ ជាក់ស្តែងសត្វឆ្មាខាងក្រោមនេះ ពិតជាចូលតួខ្លាំងណាស់នៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន មិនថាជារូបភាពតក់ស្លុត អស់សំណើច និងអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនា តាមរយៈទឹកមុខដែលពួកគេបានបង្ហាញចេញ។ ឥលូវមកមើលរូបភាពកំប្លែងៗបំផុតរបស់សត្វឆ្មាដែលចូលតួដ្រាម៉ាខ្លាំងសាកសមនិងទទួលបានពានរង្វាន់Oscarទាំងអស់គ្នា៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

13

#14

#15

Loading...

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

ប្រភព៖ Justsomething

Loading...
Exit Popup for Wordpress