មានដឹងអត់ថាម៉ូឌែលរថយន្តដែលកំពុងពេញនិយមជិះស្រុកយើងបច្ចុប្បន្ន អភិវឌ្ឍន៍ដល់ណាហើយ?

Loading...

យើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់រថយន្តមួយទឹកគឺមានភាពពេញនិយមជាងការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មី នេះក៏ដោយសារតែពន្ធនាំចូលមានតម្លៃថ្លៃធ្វើឲ្យរថយន្តថ្មីមានតម្លៃនៅស្រុកយើង អីញ្ចឹងហើយប្រជាជនមានតែជ្រើសរើសយករថយន្តមួយទឹកដោយសារតម្លៃវាគិតទាំងពន្ធគឺអាចទទួលយកបាន។

ហើយយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តមួយទឹកដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានដូចជា

  • Toyota ៖ Camry 2002 – 2007 , Corolla Atis 2002 – 2003 , Prius 2004 – 2006, Highlander 2002 – 2004,
  • RAV-4 2000 – 2005
  • Lexus : RX (330 និង 330), GS300
  • Honda : CR-V 1997 – 1999

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកមើលឃើញហើយថារថយន្តភាគច្រើនមានអាយុកាលលើសពី ១០ ឆ្នាំទៅហើយ អីញ្ចឹងបើគិតមកដល់ពេលនេះវាបានអភិវឌ្ឍន៍រូបរាងច្រើនដងរួចមកហើយ ចុះរូបរាងចុងក្រោយគេបង្អស់របស់វាក្នុងពេលបច្ចុប្បនេះគឺបែបណាទៅ ? បើចង់ដឹង តោះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង ចង់ដឹង ៖

Toyota

Camry បានអភិវឌ្ឍន៍មកដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2018 ហើយ ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

Prius បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

Corolla បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរិឆ្នាំ 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

Highlander ក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2017 ផងដែរ ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

Loading...

RAV-4 មិនខុសពីម៉ូដែលដទៃ វាក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី 2018 ដែរ

LEXUS

RX300 និង RX330 បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី RX350 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

GS300 បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី GS 2017 (GS 350) ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

HONDA

CR-V បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

រៀបរៀងដោយ ៖ អ្នកប្រាជ្ញ-NekBrach
ប្រភព ៖ Toyota, Lexus , Honda Wikipedia

ដើម្បីទទួលបានការ Update រហស័សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម​​​​​៖

Loading...
Exit Popup for Wordpress