មានអារម្មណ៍បែបណាបើសិនជាត្រូវឪពុកខ្លួនឯង Troll បែបនេះ?

Loading...

នៅពេលដែលនរណាម្នាក់បង្ហោះ Status ឬ រូបភាពដែលមានលក្ខណៈប្លែកៗ និងគួរឲ្យទាក់ទាញ ប្រាកដណាស់ថាវានឹងត្រូវបានគេយកទៅ Troll ជាក់ជាមិនខាន ។ ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាអ្នកដទៃជាអ្នក Troll ផងមានអារម្មណ៍ស្ពឹកមុខបាត់ទៅហើយ ចុះទម្រាំជាឪពុកខ្លួនឯងជាអ្នក Troll ទៀត។

Chris “Burr” Martin ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកកំប្លែងមួយរូប ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណនី Instagram របស់គាត់មានចំនួនអ្នក Follow កើនឡើងជាគំហុកតែម្ដង នេះក៏ដោយសារតែការ Troll កូនស្រីរបស់ខ្លួន ។ លោក Chris តែងតែថតរូបចម្លងស្ទីលរូបថតកូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានបង្ហោះចូលទៅក្នុង Instagram មិនថានាងបញ្ចេញស្ទីលបែបណា គាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើតាម សូម្បីតែស្ទីលស៉ីចស៊ី ស្នាមសាក់ និងស្ទីល Cute Cute ។

តោះមើលបន្តិចទៅមើលថាតើគាត់ Troll កូនស្រីរបស់គាត់បែបណាទៅ ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

ដើម្បីទទួលបានការ Update រហស័សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម​​​​​៖

Loading...
Exit Popup for Wordpress