រូបភាព៣០សន្លឹកដែលបង្ហាញពីការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃបរិស្ថាននៅលើពិភពលោក

Loading...

ដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍នៃអង្កការUNពិភពលោកបានអោយដឹងថាពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសាតែសកម្មភាពមនុស្សសព្វថ្ងៃនេះហើយការបំពុលនេះបានបង្ករអោយមានការប៉ះពាល់ជាច្រើនហើយសព្វថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា៧០០០លាននាក់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បានបោះសំរាមមួយដុំចោលដោយគ្មានរបៀបចុះប្រសិនបើដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលនិងត្រូវទទួលបានសំរាមដល់ទៅ៧០០០លានដុំក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួននៃការបំផ្លាញបរិស្ថានដ៏ធំសម្បើម។នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គឺបានបោះសម្រាមចោលទៅក្នុងពិភពលោកទី៣និងបានបង្ហូរសម្រាមទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលធ្វើអោយមានការបំពុលទឹកយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ហើយការបំពុលបរិស្ថាននេះគឺបានបង្ករឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្សទាំងស្រុង។ដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានូវរូបភាពខាងក្រោមនេះរួចធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាបរិស្ថានសព្វថ្ងៃវាធ្លាក់ដល់កំរិតណា៖

A woman wearing a mask walk through a street covered by dense smog in Harbin, northern China, Monday, Oct. 21, 2013. Visibility shrank to less than half a football field and small-particle pollution soared to a record 40 times higher than an international safety standard in one northern Chinese city as the region entered its high-smog season. (AP Photo/Kyodo News) JAPAN OUT, MANDATORY CREDIT

This picture taken on December 13, 2011 shows a woman collecting a sample of the red polluted water flowing from a sewer into the Jian River in Luoyang, north China’s Henan province. The cause of the river becoming apocalyptic in character was red dye being dumped into the city’s storm water pipe network, by two illegal dye workshops,the Luoyang Municipal Environmental Protection Bureau said on December 14, 2011, as authorities said they were working to shut down the workshops, and to disassemble the workshops’ machinery. AFP PHOTO CHINA OUT
Fishermen row a boat in the algae-filled Chaohu Lake in Hefei, Anhui province, June 19, 2009. The country has invested 51 billion yuan ($7.4 billion) towards the construction of 2,712 projects for the treatment of eight rivers and lakes including Huaihe River, Haihe River, Liaohe River, Chaohu Lake, Dianchi Lake, Songhua River, the Three Gorges region of the Yangtze River and its upstream area, Xinhua News Agency reported. REUTERS/Jianan Yu (CHINA ENVIRONMENT SOCIETY BUSINESS IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1E57T19EY01 – RTR24T8T

Loading...

A child drinks water near a stream in Fuyuan county, Yunnan province March 20, 2009. World Water Day will be observed on March 22. Picture taken March 20, 2009. (Photo by Reuters/Stringer)

តើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលឃើញរូបភាពទាំងនេះដូចនេះក្នុងនាមយើងជាប្រជាជននៃពិភពលោកនេះត្រូវតែជួយគ្នាលុបបំបាត់ការបំពុលបរិស្ថានដោយធ្វើការកាត់បន្ថយជ័រប្លាស្ទិកដែលយើងផលិតរាល់ថ្ងៃនិងធ្វើការកែច្នៃឡើងវិញនូវរបស់ដែលយើងប្រើរួចប្រសិនបើអាចពីព្រោះយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែរ។ប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនខ្វាយខ្វល់ពីវានៅថ្ងៃណាមួយវានិងមកបំផ្លាញពួកយើងជាមិនខាន។អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា

Loading...
Exit Popup for Wordpress