នរណាខ្លះដែលមិនខ្លាច ពេលវង្វេងក្នុងព្រៃតែឯង ? តោះមើលរូបនេះទាំងអស់គ្នា

Loading...

មនុស្សភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលវង្វេងក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯង អារម្មណ៍បែបនោះក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Hylophobia ។ នៅពេលវង្វេងនៅក្នុងព្រៃតែឯងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងកើតឡើង ភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះមានដូចជា ខ្លាចសត្វសាហាវ ភ័យខ្លាចដើមឈើរលំពីលើ និង ខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើម ។

កុំថាឡើយដល់ទៅវង្វេងមែនទែន សូម្បីតែមើលរូបភាពនេះ ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចដែរ ៖

សាកស្រមៃទៅមើលអ្ននស្រាប់តែវង្វេងក្នុងព្រៃ ហើយឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះ

ហើយដើរបន្តិចស្រាប់តែឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះ

ស្រាប់តែដើរសុខៗមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាម្នាក់តាមដានអ្នកពីក្រោយ

ដើរៗស្រាប់តែឃើញប្រាសាទបែបនេះ តើអ្នកសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ឬ ដើរឲ្យឆ្ងាយពីទីនោះ

Loading...

ចុះបើដល់ពេលយប់ស្រាប់តែឃើញស្ថានភាពបែបនេះ

ចុះបើបែបនេះវិញ

គេចចេញពីភាពភ័យខ្លាចនៅពេលយប់ស្រាប់តែ ឃើញស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលព្រលឹមស្រាងៗ

រួចដើរបន្តទៅមុខតាមស្រមោលស្ទង់ៗ ស្រាប់តែបាត់ឈឹងហើយស្រាប់តែឃើញស្ថានភាពបែបនេះ រត់ឬទៅមើលឲ្យច្បាស់ថាជាអ្វី

និងបែបនេះ

Loading...
Exit Popup for Wordpress