ពេល​ឃើញ​ម៉ូត​សក់​ប្លែកៗ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ធានា​ប្រិយមិត្ត​គ្មាន​ពាក្យ​ក្រៅ​ពី​ហួស​ចិត្ត​គ្មាន​ពាក្យ​និយាយ​នោះ​ទេ

Loading...

សម្រាប់​ក្មេង​តូចៗពួក​គេ​ស្ថិត​ក្នុង​ដ៏​សប្បាយ​មិន​ខ្វាយខ្វល់​ច្រើន​មិន​សូវ​មាន​ភាពអៀន​ច្រើន​នោះ​ទេ​ ដូចនេះ​ទោះ​គេ​តម្រូវ​អោយ​ពួក​គេ​ស្លៀក​ពាក់​បែប​ឬ​តុប​តែង​បែប​ណា​ក៏គ្មាន​បញ្ហា​ ដោយ​ក្មេង​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​ពួក​គេ​លេង​ម៉ូត​សក់​មហាសែន​ប្លែក​ដើម្បី​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​សាលា​ពួក​គេ​ ធានា​ថា​មើល​ហើយ​ប្រិយមិត្ត​ចង់​សុំ​ពួក​គេថត​រូប​ដើម្បី​តោង​កាលីប​ពួក​គេ​តែ​ម្ដង ។

#1

#2

#3

#4

#5

Loading...

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...
Exit Popup for Wordpress