ភាព​ឥតខ្ចោះ​នៃវត្ថុទាំង​នេះ​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​វា​គួរ​អោយ​ទាក់ទាញ

Loading...


ជួនកាល​របស់​អ្វី​មួយ​វា​មាន​ជា​របស់​សាមញ្ញ​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​សម្លឹង​ឃើញ​ថា​វា​មាន​ភាព​ស្មើល្អ​ឥតខ្ចោះ​មិន​ថា​ជ្រុង​ពណ៌ឬ​រូប​រាង​វា​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​របស់​ទាំង​នោះ​ហាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អ្នក​អោយ​សម្លឹង​មើល​វា​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​ ជាក់​ស្ដែង​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​នេះ​សុទ្ធ​តែ​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​វា​រៀង​ខ្លួន​តែ​ម្ដង ។

ដុំ​ព្រិល​ដ៏​សែន​មូល​ក្លំ

នៅ​ពេល​ដាក់​ស្បែក​ជើង​ទាំង​នេះ​ចូល​គ្នា​វា​បង្កើត​វា​រង្វង់​ដ៏​ល្អ​មួយ

គ្រាន់​តែ​ឃើញ​ពណ៌ស្មើគ្នា​បែប​នេះ​ក៏​ទាក់​ទាញ​ដែរ

ឆ្មារ​នឹង​អ្នក​បុក​បំបែក​ទេ​ដឹង

ដក​ចេញ​មក​បាន​រូបរាង​ទាំង​មូលតែ​ម្ដង

ស្ពៃ​នេះ​មើល​ទៅ​ដូចគេ​ឆ្លាក់អញ្ចឹង

Loading...

តម្រៀប​គ្នា​បាន​យ៉ាង​ល្អ

ប្រសព្វម្ល៉េះ​ចឹតខ្មៅដៃ​ឡើង​បាន​ចឹង

របួស​ឡើង​ចេញ​សញ្ញា Wifi

នំនឹង​គេ​ផលិត​ដើម្បី​ដាក់​កន្លែង​ណឹង​មែន

មើល​ទៅឡើង​ស្មើ

ពស់​នេះ​វា​មិន​អោយ​ខុស​ក្រឡាទេ

ប្រសព្វរៀបណាស់

ហ្គេមសង់​ផ្ទះ​លើ​ Gameboy

រៀប​តាម​ពណ៌ចឹង​ទាក់ទាញ​ណាស់

Loading...
Exit Popup for Wordpress