បើ Cute Cute យ៉ាងហ្នឹង ម៉ាក់ៗណាក៏ចង់បានកូនភ្លោះដែរ

Loading...


Leia និង Lauren ធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមក្នក់ក្នាញ់នឹងកាយវិការ និងសកម្មភាពរបស់កុមារីកូនភ្លោះទាំងពីរជាខ្លាំង។ Adorable “MoMo” មួយគូនេះរស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ ដែលត្រូវបានទទួលបាន​ការយកចិត្តទុកយ៉ាងល្អ។ ការចង់ក្រងនូវរូបថតអនុស្សាវរីយ៍របស់កូនស្រីភ្លោះទាំងពីរត្រូវបានបង្ហាញពី​ការថែទាំកម្រិតខ្ពស់ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយគំរូ និងបង្ហាញពីភាពកក់ក្តៅដល់ពួកគេទាំងពីរផងដែរ។ សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានទាំងពេលគេ ដើរកម្សាន្ត ញ៉ាំអាហារ…។ ទ្រាំមិនបានទេពេលឃើញ Cute យ៉ាងនេះនោះ ចឹងមក​មើលទាំងអស់គ្នា៖

សម្រស់ជារឿងសំខាន់ បើមិនចឹងទេ Fan ឈប់គាំទ្រលូវហើយ

កុំថាអូនម៉ាប់ហា៎ អូនគ្រាន់តែចូលចិត្តញ៉ាំតាស៎

មោះៗជល់មួយ លើកដាច់

អត់ទេ អូនខ្លាចក្តៅ ខ្លាចខូចសម្រស់

like a Boss

ពីរនាក់បានហើយ

Loading...

ដាក់រាងជ្រុលតិចហើយ សន្លប់មួយសិន

អូនកុំលេង អាហ្នឹងអាកៗ

Loading...
Exit Popup for Wordpress