កាន់​តែស្រស់​ស្អាត​នឹង​សង្ហារ​នៅ​ពេល​តួអង្គ​តុក្កតា​​ត្រូវ​ស្លៀក​ពាក់​ខោ​អាវ​បែប​សម័យ​របៀប​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត

Loading...


ភាគ​ច្រើន​ខ្សែភាព​យន្ត​តុក្កតា​គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សៀវភៅ​រឿង​និទាន​ដែល​លើក​ឡើង​ទាក់​ទង​និង​សម័យ​បុរាណ​ ដូចនេះ​សម្លៀក​បំពាក់​ពួក​គេ​ក៏​ត្រូវ​ស្រប​តាម​សម័យកាល​នោះ​ដូចគ្នា​ផង​ដែរ​ ចុះ​បើ​សិន​ពួក​គេ​ស្ថិត​ក្នុង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ហើយ​តម្រូវ​ស្លៀក​ពាក់​បែប​ស៊ីវិល័យ​វិញ​តើ​មើល​ពួក​ស្រស់​ស្អាត​នឹង​ស្រស់​សង្ហារ​ប៉ុណ្ណា ។

ព្រះនាង Menda ក្នុង​ខ្សែភាព​យន្ត​ Brave

ព្រះនាងម្ចាស់ Elsa ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Frozen

ព្រះ​នាង​ Anna ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Frozen

Loading...

តួអង្គប្រុសស្អាតចិត្តអាក្រក់ Han ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Frozen

ព្រះនាង​ Rapunzel ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Tangled

Flynn Rider ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Tangled

ប្រុស​ស្អាត​ Hicuup ខ្សែភាពយន្ត How To Train Dragon

ហើយ​នេះ​ជា​នារីក្លាហាន​ Grid ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត How To Train Dragon

បុរសចេះវេទមន្តទឹកកក Jack Frost ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Rise of the Guardian

Loading...
Exit Popup for Wordpress