មិន​ស្មាន​ថា​របស់​ធម្មតា​ទាំង​នេះ​អាច​បញ្ចេញ​ជា​ស្រមោល​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​បែប​នេះ

Loading...


ស្រមោល​តែ​ង​តែ​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ពន្លឺ​ចាំង​ទៅលើ​អ្វី​មួយ​ ប៉ុន្តែ​ស្រមោល​ទាំង​អស់​អាច​មាន​រូប​រាង​ទំហំ​ខុស​ពី​រូបរាង​ដើម​ដោយ​អាស្រ័យ​ទីតាំង​ និង​គម្លាត​នៃ​ពន្លឺ​លើ​​វត្ថុ​ផង​ដែរ​ ដោយ​សារ​តែ​កត្តា​បែប​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យមនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​មួយ​ចំនួន​បាន​នឹក​ឃើញ​បង្កើត​របស់​សាមញ្ញមួយ​ចំនួន​អាច​បង្ហាញ​ជា​ស្រមោល​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​មើល​ទៅ​គឺ​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​អាច​វា​អាច​ទៅ​រួច​នោះ​ទេ​ ។

Loading...

អត្ថបទបន្ដ

សម្បកឡានចាស់អាចច្នៃប្រើបានទៀតតាស៎ ហើយចូលរួមការពារបរិស្ថានទៀតហ៎

កសិដ្ឋានមួយនៅខេត្តអានហូវត្រូវបានដាក់បំពេញដោយស្នាដៃសិល្បៈដែលមានត្រូវបានច្នៃប្រឌិតឲ្យចេញជារូបសំណាក់ផ្សេងៗគួរជា​ទីចាប់អារម្មណ៍។ វត្ថុធាតុដើមនៃស្នាដៃសិល្បៈនោះគឺធ្វើឡើងពីសម្បកកងឡានដែលសឹកប្រើការលែងបាន ត្រូវបានកែច្នៃដោយ​លាបពណ៌ កាត់ និងដាក់តម្រៀបបន្តគ្នាវត្ថុផ្សេងៗ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏បានបណ្តុះនូវគំនិតក្នុងការកែច្នៃរបស់របរចាស់ឲ្យកើតជាថ្មី និងបានចូលរួមក្នុងការពារបរិស្ថានដែលកំពុងត្រូវបានយាយីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ន៕

Loading...
Exit Popup for Wordpress