ពឹង​អ្នក​ជំនាញ​ច្នៃ​រូប​ខ្លួន​នឹង​មិត្តស្រី​អោយ​ក្លាយ​ជា​តួឯក​ក្នុង​គំនូរ​ជីវចល​ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើលដល់​នាង

Loading...


ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​គំនូរ​ជីវចល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Disneys ភាគ​ច្រើន​ដកស្រង់មក​ពី​រឿង​ព្រេង​នានា​ក្នុង​នោះ​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​តួអង្គ​ឯក​ប្រុស​និង​ស្រី​ដែល​តែង​ផ្ដល់​ក្ដី​ស្រលាញ់​អោយ​គ្នាយ៉ាង​ច្រើន​ហើយ​ជួន​កាល​ពួក​គេ​បាន​ព្យាយាម​ពុះ​ពារ​ឧបសគ្គ​ដើម្បី​មនុស្ស​គេ​ស្រលាញ់​ទៀតផង​ ។

ដោយ​ឡែក​បុរស​ម្នាក់​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ Brian ព្រោះ​តែ​គាត់​នឹង​មិត្ត​ស្រី​ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ចូល​ចិត្ត​ទស្សនា​ខ្សែភាពយន្ត​ Disneys ដូចគ្នា​ ដូចនេះ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​ថ្ងៃ​ពិសេស​មួយ​ដល់​មិត្ត​ស្រី​ Brian ក៏​បាន​ពឹង​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​គំនូរ​ម្នាក់​អោយ​ច្នៃ​រូប​ភាព​ពួក​គេ​ក្លាយ​​ជា​តួអង្គ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​ ។

Alladin

The Little Mermaid

Loading...

Mulan

The Little Mermaid

Beauty and the Beast

Tangled

ខាងក្រោម​ជា​រូប​ភាពពិត​នៃ​គូស្នហ៍​មួយ​គូនេះ

Loading...
Exit Popup for Wordpress