កំពូលអ្នកច្នៃប្រឌិតនៅលើលោកដែលអ្នកឃើញហើយហួសចិត្ត

Loading...


ពិតណាស់ការរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺរមែងតែងតែជួបរឿងមួយចំនួន ដែលពិបាកៗ មិនថាអ្នកមានរឺអ្នកក្រនោះទេ ដូចច្នេះហើយមានតែគំនិតច្នៃប្រឌិតទេ ដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាន ទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និង វត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ៕ ប៉ុន្ដែមនុស្សមួយចំនួនខាងក្រោមបានកែច្នៃវត្ថុមួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួក គោលបំណងដើម្បីទទួលភាពងាយស្រួល និងចំនាយអស់ថវិការតិចបំផុត៕ តោះចង់ដឹងថាពួកគាត់កែច្នៃអីខ្លះនោះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

1. រន្ធព្រីហើយនិងឌុយខុសគ្នាមិនមែនជាបញ្ហាទៀងទេ

2. ចាំបាច់ទៅទិញដងនាំតែអស់លុយទេ

3. គំនិតនេះទាល់តែបណ្ឌិតទើបនឹកឃើញ

Loading...

4. ខ្ជិលបញ្ចុកនាំតែពិបាក ដាក់ឲ្យកកហើយឲ្យទៅលិតជាការស្រេច

5. ព្រោះទើបតែទទួលសញ្ញាបត្រ័មកពីបារាំង

6. ជើងទូរសព្ទសម័យថ្មីសំរាប់ប្រើពេលចូលបង្គន់

7. កុំឲ្យខាតប្រើសំរាប់កូរម្ដងមើស៎ ព្រោះវាកូរល្អណាស់សំរាប់ខ្ញុំ

8. ស្រោមកាំភ្លើងសេរីថ្មីសំរាប់ Jame Bone

9. ថ្នាំលាបក្រចកសេរីថ្មីណាបាទ

10. វិធីសាស្រ្ដក្នុងការដេកលើឡានយ៉ាងស្រួល

Loading...
Exit Popup for Wordpress