ម៉ូតសក់​ដ៏​សែន​ចម្លែក​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​មិនហ៊ាន​ប្រាថ្នា

Loading...


សក់​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់​ដែល​ជួយ​អោយ​អ្នក​មើល​កាន់​តែ​សង្ហារ​នឹង​ស្រស់​ស្អាត​ផង​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​ជា​អ្នក​កាត់​សក់​អោយ​ទៅ​ប្លែក​ខ្លាំង​ឬ​មិន​សាក​សម​នឹង​ទម្រង់​មុខ​អ្នក​នោះ​វា​ក៏​នឹង​ធ្វើ​អោយ​សម្រស់​អ្នក​ថយ​ចុះ​ផង​ដែរ​ ដោយ​ឡែក​បុគ្គល​មួយ​ចំនួនដើម្បី​សាង​ភាព​ប្លែក​ពី​គេ​ពួក​គេ​បាន​សាក​ល្បង​ជាមួយ​ម៉ូត​សក់​ដែល​គ្មាន​អ្នក​ណា​ហ៊ាន​កាត់​ដូចគាត់​នោះទេ ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Loading...

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

Loading...
Exit Popup for Wordpress