ប្រជុំកំពូលរូបថតពេលរៀបការ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសើចចុកពោះ

Loading...


ជាធម្មតាទេការរៀបការ គឺតែងតែមានការថតរូបទុកអនុស្សាវរី៍ ដើម្បីឲ្យញាតិមិត្្តបងប្អូនមើលលេង ហើយរូបថតគឺមានរៀបស្ទីលពីខាងសំណាក់ជាងថត ដើម្បីឲ្យមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាត ៕ តែរូបថតការខាងក្រោមនេះមិនដឹងថាជាការច្នៃប្រឌិតរបស់ជាងថត រឺ មួយក៏ជាគំនិតសមីខ្លួននោះទេគឺរូបចេញមកគឺប្លែកខុសពីគេតែម្ដង ហើយអាចនិយាយបានថាលោកអ្នកមិនដែលឃើញពីមុនមកទេ ៕ ចង់ដឹងថាពួកគាត់លេងស្ទីលអីខ្លះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

Loading...
Exit Popup for Wordpress