ផលវិបាក​មួយ​ចំនួនដែល​នារីខ្ពស់ៗតែងតែជួបប្រទះ

Loading...


មនុស្ស​ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​តែង​តែ​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​ព្រោះ​ពួក​គេ​បាន​បង្ហាញ​ភាពលេចធ្លោ​ជាង​មនុស្ស​ទូទៅ តែ​ភាព​ខ្ពស់​មិន​មិន​ប្រាកដ​ថា​សុទ្ធ​តែ​មាន​គុណសម្បត្តិនោះ​ទេ​ ជា​ពិសេស​សម្រាប់​សុភាព​នារី ជាក់​ស្ដែង​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គុណ​វិបត្តិ​ខ្លះ​ដែល​នារី​ខ្ពស់​តែង​តែ​ជួប​ប្រទះ ។

1. មុជទឹកកន្លែង​អ្នកផ្សេង

2. មិនងាយទេរឿងស្បែកជើង

3. គេង​គ្រែជួនកាលសល់ជើងក៏មាន

Loading...

4. តែងតែទើស

5. ពេល​ដើរ​ទីសាធារណៈហើយជុំវិញសុទ្ធតែមនុស្ស​ស្រី

6. ពេលថតរូបជាមួយមិត្តភក្ដិ

7. ថតផ្ដេកមិនបានទេ ទាល់តែ​បឈ្ឈរទើបអស់

8. អ្នក​ដែល​តែ​ជួប​អ្នក​ប្រាកដជា​និយាយ​ពាក្យ​ទាំង​នេះ

Loading...
Exit Popup for Wordpress