វិធីសាស្ត្រថតរូបជាមួយនឹង ប្រាសាទ Pisa ដ៏គូរឲ្យអស់សំណើច

Loading...


Pisa គឺជាប្រាសាទ ក៏ដូចជាម៉មបុរាណមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៉ីតាលី យើងដឹងហើយថា Pisa មានភាពខុសប្លែកពីប្រាសាទ ឬ ប៉មដទៃ ត្រង់វាមើលទៅដូចជាកំពុងតែទ្រេត រៀបនឹងដួលអីញ្ចឹង ។ ដោយហេតុនេះហើយអ្នកទេសចរណ៍ជាច្រើនដែលបានទៅដល់កន្លែងនោះបានបញ្ចេញនូវស្ទីលថតរូបប្លែកៗប្រឡែងជាមួយនឹងប៉មនោះ ស្ទីលរបស់អ្នកទេសចរណ៍ខ្លះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លះណាស់ ជាក់សម្ដែងរូបជាស្ទីលខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង ៖

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress