ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកថតរូបមានជំនាញ និង អ្នកថតរូបអេតចាយ

Loading...

ធម្មតា​នៅ​ពេល​ឃើញ​គេថតរូប​បែប​ប្លែកស្អាតៗ​យើង​គ្រប់​គ្នាប្រាកដ​ជា​គិត​ថា​ចង់​សាកល្បង​ថត​រូប​ទាំងនោះ​សាកមើល ហើយ​ដោយ​សារ​តែ​មាន​ស្មាតហ្វូន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ទៅហើយ​នោះ​ដូចនេះ​វា​មិន​មាន​ជា​រឿង​លំបាក​នោះ​ក្នុង​ការថត​យក​រូបភាព​នោះ​ តែ​យ៉ាងណា​ក្នុង​ការ​សាកល្បង​រូបភាពខ្លះ​គឺ​មិន​ដូចបំណង​នោះ​ទេ​ ជាក់ស្ដែងដូចរូបភាពមួយចំនួន​នេះ​ ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Loading...

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Loading...
Exit Popup for Wordpress