១០យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងពីប្រទេសជប៉ុន

Loading...

ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឈន្នខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យឧស្សាហ៍កម្មជាដើម៕ ប៉ុន្ដែមានរឿមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់បានដឹង​ ៕

១.ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសទី២នៅលើពិភពលោកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងវិស័យឧស្សាហ៍កម្មភាពយន្នសិច

២.ការសុំកូនប្រុសដែលពេញមកចិញ្ចឹមវាជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅប្រទេសជប៉ុន

៣.ផ្លូវជាច្រើននៅជប៉ុនគឺគ្មានឈ្មោះហៅទេ

៤.គ្រួសារនៅជប៉ុនចូលចិត្តងូតទឺកដែលគ្នា

៥.ជប៉ុនមានអត្រាធ្វើអត្តឃាតខ្ពស់បំផុត

Loading...

៦.Baseball ជាកីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុន

៧.ជប៉ុនសំបូរទៅដោយទូរលក់អេឡិចត្រូនិច

៨.ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការរញ្ជួយកំរិត១៥០០វ៉ិចទ័រ វាយប្រហារទៅលើប្រទេសជប៉ុន

៩.ការបរិភោគសាច់សេះឆៅជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅប្រទេសជប៉ុន

១០.កោះមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺសំបូរទៅដោយសត្វទន្សាយ

ប្រភព៖ toptenz

Loading...
Exit Popup for Wordpress