15សន្លឹកបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃជីវិតលើគ្រែនៅក្នុងរឿង និង ក្នុងជីវិតពិត (សើចចុកពោះ)

Loading...


មនុស្សយើងទូទៅតែងតែមានស្នេហា គឺជារឿងធម្មតាទេ តែរឿងដែលមិនធម្មតានោះគឺស្នេហាដែលមាននោះគឺមិនដូចក្នុងរឿងដែលគេសំដែងសោះ ៕ ស្នេហាក្នុងរឿងទៅគឺជាស្នេហាដែលល្អឥតខ្ចោះ មិនថា ពេលដើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នា មិនថាពេលរ៉ូមែនទិច មិនថាពេលឡើងគ្រែធ្វើសមភូមិនោះទេ គ្រប់ពេលទាំងអស់គឺល្អឥតខ្ចោះតែម្ដង ៕ ចង់ដឹងអត់ថាជីវិតស្នេហាក្នុងរឿងកុន និង ក្នុងជីវិតពិតខុសគ្នាយ៉ាងណានោះ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា ៖

1. ប្រែប្រួលតាមសម័យ

ក្នុងរឿង

ក្នុងជីវិតពិត

2. ពេលធ្វើសមភូមិលើកដំបូង

ក្នុងរឿង

ក្នុងជីវិតពិត

Loading...

3. ការសន្ទនាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រៀនលោកលើកទី3

ក្នុងរឿង

ក្នុងជីវិតពិត

4. ការស្និទ្ធស្នាល និងការបញ្ចេញសំលេង

ក្នុងរឿង

ក្នុងជីវិតពិត

5. មិនអាចគ្រប់គ្រង់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើសង្រ្គៀមបាន ពេលត្រលប់មកដល់ផ្ទះ

ក្នុងរឿង

ក្នុងជីវិតពិត

Loading...
Exit Popup for Wordpress