មុខមាត់​មនុស្ស​ពិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​តុប​តែង​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត

Loading...


ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​មួយ​ចំនួន​ដែល​ទាក់ទង​អាទិទេព ឬ​បិសាច​តែង​តែ​មាន​តួអង្គ​មាន​មុខមាត់​ចម្លែក ហើយ​គ្រប់​គ្នា​ប្រហែល​ជា​មិន​ធ្លាប់បាន​ឃើញ​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​នោះ​ទេ ដោយ​សារ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​តុបតែង​​និង​មាន​ជំនួយ​នៃ​ការ​កាត់​ត​របស់​អ្នក​ជំនាញ​បន្ថែម​ទៀត​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មើល​ពួក​គេ​លែង​ស្គាល់​ ដូចនេះ​ហើយ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ខ្ញុំសូម​បង្ហាញ​មុខមាត់​ពួក​គេ​ទាំង​នោះអោយ​ទស្សនិកជន​បានឃើញ ។

តួអង្គ Yondu Udonta ( Michael Rooker ) ខ្សែភាពយន្ត Guardians of the Galaxy, 2014

តួអង្គ Ayesha ( Elizabeth Debicki ) ខ្សែភាពយន្ត Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017

តួអង្គ Mystique ( Rebecca Romijn ) ខ្សែភាពយន្ត X-Men, 2000

តួអង្គ Kona Chief ( Hugh Grant ) ខ្សែភាពយន្ត Cloud Atlas, 2012

តួអង្គ The Faun ( Doug Jones ) ខ្សែភាពយន្ត Pan’s Labyrinth, 2006

តួអង្គ Betelgeuse ( Michael Keaton ) ខ្សែភាពយន្ត Beetlejuice, 1988

តួអង្គ Alice ( Milla Jovovich ) Resident Evil: The Final Chapter, 2016

Loading...

តួអង្គ Captain Teague ( Keith Richards ) ខ្សែភាពយន្ត Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 2011

តួអង្គ Jaylah ( Sofia Boutella ) ខ្សែភាពយន្ត Star Trek Beyond, 2016

តួអង្គ Madame Blanc ( Tilda Swinton ) ខ្សែភាពយន្ត Suspiria, 2017

តូអង្គ The Witch ( Helena Bonham Carter ) ខ្សែភាពយន្ត Big Fish, 2003

តួអង្គ Les Grossman ( Tom Cruise ) ខ្សែភាពយន្ត Tropic Thunder, 2008

តួអង្គ Queen Narissa ( Susan Sarandon ) ខ្សែភាពយន្ត Enchanted, 2007

តួអង្គ The Thing ( Michael Chiklis ) ខ្សែភាពយន្ត Fantastic Four, 2005

តួអង្គ The Rabbi ( Meryl Streep ) ខ្សែភាពយន្ត Angels in America, 2003

តួអង្គ Darth Maul ( Ray Park ) ខ្សែភាពយន្ត Star Wars: Episode I — The Phantom Menace, 1999

Bonus: Owen Chase ( Chris Hemsworth ) ខ្សែភាពយន្ត In the Heart of the Sea, 2015

Loading...
Exit Popup for Wordpress