ធ្លាប់ដឹងអត់ ឈិនឡុងអាចច្រៀង​បាន​ដល់​ទៅ​4ភាសាឯណោះ

Loading...


គ្រប់​គ្នា​ប្រហែល​ជា​ស្គាល់​យ៉ាង​ច្បាស់​នូវ​ឈ្មោះ ឈិន ឡុង ( Jackie Chan ) ដែល​ជា​តារា​សម្ដែង​ដ៏​មាន​ទេពកោសល្យ​ក្នុង​វិជ្ជាគុណ​គួប​ផ្សំ​និង​ភាពបែប​កំប្លុក​កំប្លែង ដោយ​ឡែក​ក្រៅ​ពី​ទេពកោសល្យ​ក្នុង​ការ​សម្ដែង​រូប​គាត់​ក៏​ជា​មនុស្ស​មាន​ទេពកោសល្យ​ក្នុង​ច្រៀង​ចម្រៀង​ផង​ដែរ​ ហើយ​មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​គាត់​អាច​ច្រៀង​ជា​៤​ភាសា​ផ្សេង​គ្នា​ទៀត​ផង ។

Loading...

ភាសាជប៉ុន

ភាសាចិនកុងងឺ

ភាសាចិនកាតាំង

ភាសាអង់គ្លេស

Loading...
Exit Popup for Wordpress