កំប្រុកមួយក្បាលក្លាយជាតួអង្គវីរបុរសល្បីក្រោមស្នាដៃអ្នក Photoshop បន្ទាប់ពីចេញស្ទីលឡូយពេក

Loading...

ដោយសារតែការបញ្ចេញកាយវិការប្រៀបដូចជាវីរបុរស កំប្រុកមួយក្បាល ត្រូវបានគេលួចថតជាប់ និងបង្ហោះចូលទៅក្នុង Internet បន្ទាប់មកវាក៏ត្រូវបានអ្នកបច្ចេកទេស Photoshop យកទៅកាត់តឲ្យក្លាយជាទៅជាវីរបុរសល្បីៗដូចជា Iron Man , Captain America និង Thor ជាដើម ។

រូបថតដើម ៖

ក្រោយកាត់ត ៖

#1

Loading...

#2

#3

#4

#5

Loading...
Exit Popup for Wordpress