បុរស​ម្នាក់​នាំ​យក​តុក្កតាសំណព្វចិត្តគាត់​ទៅ​ថត​រូប​កម្សាន្ត​នៅ​កន្លែង​ជា​ច្រើន

Loading...


បុរស​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​គឺ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ចូល​ចិត្ត​លេង​តុក្កតា​ទោះ​ជា​ពួក​គាត់​មាន​វ័យ​ច្រើន​ក្ដី​ ហើយ​ក្រៅ​ពី​ចូល​ចិត្ត​តុក្កតាគាត់​ក៏​ចូល​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ដើរ​កម្សាន្ត​​ដូចនេះ​ហើយ​អំឡុង​ពេល​ដើរ​កម្សាន្ត​គាត់​ក៏​បាន​នាំ​យក​តុក្កតា​ទៅ​ជាមួយ​មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​គាត់​ថែម​ទាំងផ្តិត​យក​រូប​ភាព​តុក្កតា​សំណព្វចិត្ត​ជាមួយ​ទេសភាព​ស្រស់​ស្អាត​ជា​ច្រើន ។

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress