មើលពីក្រៅឡើងកញ្ចាស់ តែកុំមើលខាងក្នុងវីឡាល្មមៗមិនដូរនោះទេ

Loading...


បើសិនជាមើលពីខាងក្រៅក៉ំថាឡើយដល់ទិញ និងជួលរស់នៅ ឲ្យទទេរក៏មិនចង់យកដែរ ប៉ុន្តែក៉ំចូលមើលខាងក្នុង គឹស្អាតមិនបាច់និយាយ វីឡាល្មមៗអីមិនដូរឡើយ ។

ពីព្រោះតែខាងក្នុងនៃផ្ទះនេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងបំពាក់នូវបរិក្ខាប្រណីតជាច្រើន ដែលមើលទៅដូចជានៅសណ្ឋាគារលំដាប់ខ្ពស់អីញ្ចឹង សូម្បីតែបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ និង បន្ទប់ទឹក ។

តោះទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្ទះមួយនេះទាំងខាងក្រៅ និង ខាងក្នុងបន្តិចទៅមើល ៖

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress