អតិថិជនទាំង ១៥ ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលបំផុត

Loading...


សម្រាប់អ្នកធ្វើការមួយចំនួនដូចជា ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ផ្នែកឌីហ្សាញ ផ្នែកលក់ ឬ ផ្នែកបច្ចេកទេស ប្រាកដជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបជាមួយអតិថិជនជាច្រើនប្រភេទខ្លះក៏ស្រួល ឯខ្លះគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលតែម្ដង ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអតិថិជនទាំង ១៥ ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលបំផុត ធានាថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានជួប ៖

១. មិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីឲ្យប្រាកដ

២. និយាយថ្ងៃនេះចង់ឲ្យហើយមុនថ្ងៃស្អែក

៣. មិនស្គាល់ថ្ងៃឈប់ ថ្ងៃបុណ្យ

៤. គ្រប់យ៉ាងគឺបន្ទាន់ៗ

៥. អត់មានហេតុផលអ្វីទេ គ្រាន់តែមិនចូលចិត្តវា

Loading...

៦. ឆ្ងល់មិនចេះចប់ ដឹងខុសរឿង

៧. ពេលណាក៏បាន តែបើស្អែកល្អទេ

៨. រអ៊ូរឿងថ្លៃមិនឈប់ “តើវានឹងត្រូវថែមលុយមែន ដោយសារវាខ្ញុំស្ទើរតែអស់ពីខ្លួនហើយ”

៩. អត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីទេ ហើយប្រាប់ឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចតែចិត្ត

១០. មិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានបែបណានោះទេ ប៉ុន្តែពេលចេញលទ្ធផលបែរជាថាមិនមែនជាអ្វីដែលចង់បាន

១១. ល្អរហូត តែចង់បានអាផ្សេងពីហ្នឹង

១២. កាន់តែឆាប់ កាន់តែល្អ ៥ នាទីទៀតហើយទេ

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
Exit Popup for Wordpress