ជីវិតឆ្មារ​សម័យមុន​និង​ឆ្មារក្នុង​សម័យ​បច្ចេក​វិទ្យា​ជឿន​លឿនខុស​គ្នា​ប្លែក​ច្រើនណាស់​តើស

Loading...


ដោយ​សារ​តែ​បច្ចេកវិទ្យា​មាន​ភាព​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​វា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​មនុស្ស​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ដោយ​ឡែក​ក្រៅ​ពី​កែ​ប្រែ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​រស់​នៅ​មនុស្ស​បច្ចេក​វិទ្យា​ទាំង​នោះ​ក៏​ជះ​ឥទ្ធិពល​មួយ​ចំនួន​ដល់​ចិញ្ចឹម​មួយ​ចំនួន​ដែល​នៅ​ក្បែរ​ជា​មួយ​មនុស្ស​ផង​ដែរ​ ដោយ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ខ្ញុំ​សូម​ប្រៀប​ជីវិត​ឆ្មា​សម័យ​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន​អោយ​ប្រិយមិត្ត​បាន​ឃើញ ។

ពេលលេងជាមួយត្រី

ដេកលើទូរទស្សន៍

ពេលរត់

ផ្ទះ​របស់​ឆ្មា​ពីមុននិងឥឡូវ

ឆ្មារសម័យមុនចាប់​កណ្ដុរ​រស់​ឆ្មាសម័យ​នេះ​ចាប់​កណ្ដុរស្ងៀមលើតុ

Loading...

មួយ​នេះ​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ដោយ​សារ​មនុស្ស​បង្កើត​ជំនួសទេ

ពេល​មើល​បក្សី

ថតរូប

ពេល​រក​កន្លែង​កក់ក្ដៅ

ពេល​មុន​ម្ចាស់​អាន​សៀវភៅ​ឥឡូវម្ចាស់​ចុចកុំព្យូទ័រគាត់​នឹង​នៅ​តែ​តាម​មក​គេង

ពី​មុន​វ័នជាមួយ​អំបោះតែ​ពេល​នេះ​វ័ន​ជាមួយ​ខ្សែភ្លើង

ពេលលេង

Loading...
Exit Popup for Wordpress