ស្អាតៗបែបហ្នឹងបើមិនជាប់ទើបចម្លែក! រូបថតទាំង ១៨ ដែលឈ្នះក្នុងការប្រកួត National Geographic Travel Photographer 2017

Loading...


ក្រោយការវិនិច្ឆ័យ និង សម្រេចចិត្តយ៉ាងលំបាក ទីបំផុតលទ្ធផលនៃការប្រកួតរូបថត National Geographic Travel Photographer ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ២០១៧ ក៏បានចេញមក ។ ហើយនេះគឺជាជ័យលាភីទាំង ១៨ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ៖

#1

#2

#3

#4

#5
<5a href=”http://www.nekbrach.com/wp-content/uploads/2017/08/Yourshot_TPOY_People_1st_Uyar.jpg”>

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

ប្រភព ៖ mirror និង National Geographic

Loading...
Exit Popup for Wordpress