សត្វទាំងនេះជា​បងប្អូនដែល​មាន​ម្ដាយ​ទីទៃ​និង​ឪពុកផ្សេងគ្នា

Loading...


ជា​ធម្មតា​បង​ប្អូន​តែង​តែ​មាន​មុខមាត់​និង​ពណ៌សប្បុរ​ស្រដៀង​គ្នា​ ដែល​គេ​អាច​សម្គាល់​ថា​ពួក​គេ​កើត​ពី​ឪពុក​ម្ដាយ​តែ​មួយ​ តែ​យ៉ាង​ណាវា​ជា​រឿង​ចៃ​ដន្យ​ដែល​មនុស្ស​មិន​ជាប់​សាច់​ឈាម​គ្នា​សោះ​មាន​ភិនភាគ​ស្រដៀង​គ្នា​ ដោយ​ឡែក​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ខ្ញុំ​សូម​មិន​លើក​ពី​មនុស្ស​មុខមាត់​ស្រដៀង​គ្នា​ទេ​ តែ​សូម​លើក​ពី​រូបភាព​សត្វ​ដែល​មាន​សប្បុរ​សម្បក​ស្រដៀង​គ្នា​ខ្លាំង​តែ​ពួក​វា​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ផ្សេង​គ្នាវិញ ។

ក្រឡេកមួយភ្លែត​ស្មាន​តែ​សុខន​ទាំង​២

អុចៗដូចគ្នាម្ល៉េះទេ

ពណ៌ឡើងដូចគ្នាម៉ង

មើលបងប្អូនគេ

គេបបួល​គ្នាដើរលេង

ថាមែនបងប្អូនម៉ាម៉ាត់មើល

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress