បានទស្សនារូបថតក្មេងស្រីតូចជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាង អ្នកនឹងដឹងថា Cute បែបណា

Loading...


Mame គឺជាឈ្មោះក្មេងស្រីតូចជនជាតិជប៉ុនអាយុ ១ ខួបនៅក្នុងរូបថតទាំងនេះ ហើយឆ្កែរបស់នាងទាំង Riku , Gaku និង Qoo ។ ពួកគេលេងជាមួយគ្នាដូចជាមិត្តភក្ដិអីញ្ចឹង ដោយហេតុនេះឪពុកម្ដាយរបស់ Mame តែងតែថតរូបនៅពេលនាងលេងជាមួយឆ្កែរបស់នាង ហើយបង្ហោះវាចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ជារឿយៗ ដែលធ្វើមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើឲ្យចំនួន Follow កើនឡើងដល់ទៅ 80K ។

តោះទស្សនារូបថតបន្តិចទៅមើល ៖

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress